Referat 2013

Afholdt søndag d. 26. maj 2013 kl. 14:00 på The Drunken Flamingo, Gammeltorv 14, 1457 København K.

 

 

1.      Formanden byder velkommen
Formanden Helle Aslak bød velkommen til alle fremmødte, gennemgik dagsordnen og fremhævede at bestyrelsen var blevet gjort opmærksom at der var en fejl i den udsendte dagsorden. Valg af referenten burde være valgt før gennemgang af protokollen, så der er nogen til at notere referat af dette punkt. Hun pointerede, at bestyrelsen så dette som en mindre fejl og har derfor ikke udsendt ny dagsorden, men retter ind på selve dagen.

 


2.      Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Dirigent: Bestyrelsen pegede på næstformand Rasmus Just, der blev valgt enstemmigt som dirigent.
Referent: Bestyrelsen pegede på Daniel Rasmussen, der blev valgt enstemmigt som referent.
Stemmeudvalg: Bestyrelsen pegede på Freddie Toft Hansen, der blev valgt enstemmigt som stemmeudvalg. Freddie spurgte bestyrelsen, hvor mange stemmeberettigede deltagere til generalforsamlingen, hvortil at formand Helle Aslak svarede at der var 11.

 

3.      Protokollen

Formand Helle Aslak præsenterede protokollen, dog var der ingen, der var interesserede i at denne blev gennemgået.


4.      Bestyrelsens beretning

Formand Helle Aslak gennemgår årsberetningen for Laugets aktiviteter igennem 2012:

 • 11. marts 2012: Flairworkshop på Fidels, Mads Voorhoever, der er Hollandsk flairvinder 2 år i træk var træner på dagen.
 • 25. marts 2012: Generalforsamling, hvor den nye bestyrelse blev fundet
 • 15. maj 2012: Teknisk kursus for deltagere til DM – kurset blev afholdt på K-bar af Kirsten Holm og Nikolaj Brøndsted.
 • 20. maj 2012: DM i klassisk cocktail og flair, der blev afholdt på Fidels i København.
 • 22. juni 2012: Alkoholfri Cocktails blev afholdt på Bruuns Galleri i Århus i samarbejde med Rådet for sikker trafik.
 • Juli 2012: Tredjepladsen fra DM i klassisk cocktail, Kim Hass, vandt en tur til Østrig sammen med næstformand Rasmus Just for at deltage i Wörthersee International Cup 2012. Her placerede de sig på en flot andenplads (Kim Hass) og trejdeplads (Rasmus Just)
 • Juli 2012: Andenpladsen fra DM i klassisk cocktail, Toke Christensen, og andenpladsen i DM i flair, Martin Rye Pedersen, vandt billet til at deltage ved Baltic Cup
 • Juli/August 2012: Juniorvindere fra DM i klassisk cocktail, Daniel Jordanov, indløste sin præmie som var et barskoleophold hos JWC i Singapore, her deltog han også i Asia Pacific Cocktail Competition.
 • Oktober 2012: VM i Bejing, hvor vinderene af DM i klassisk cocktail og flair deltog. Formand Helle Aslak og næstformand Rasmus Just deltog fra bestyrelsen.
 • 24. oktober 2012: Tequilasmagning i samarbejde med INCO, hvor eventet blev afholdt på ZooBar og Jack Kjær, ejer af Tequilaclub.dk, var inviteret til at holde oplæg.
 • 29. november 2012: Molekylær kursus i samarbejde med Gastofood der blev afholdt på Fidels.
 • 27. november 2012: Bestyrelsen afholdt møde med alle samarbejdspartnerne på Fidels og afsluttede med julehygge.
 • 9. december 2012: Åben julecocktailkonkurrence for alle medlemmer, blev afholdt på Lidkoeb. Nick Kobbernagel fra Ruby tog førstepladsen.
 • 11. december 2012: Champagnesmagnig i samarbejde med INCO, der blev afholdt hos INCO.

 

Formand Helle Aslak og næstformand Rasmus Just fremhævede yderligere at der er rigtig positiv respons fra samarbejdspartnerne, og de er glade for de rigtigt mange nye aktiviteter. Helle og Rasmus fremhævede yderligere, at det er rart at der var mange nye ansigter til de mange aktiviteter, hvilket betyder at interessen for DBL må være stigende.

Referater, beretninger, billeder for de forskellige events findes laugets hjemmeside www.bartenderen.dk

Formand Helle Aslak pointerede afslutningsvis at bestyrelsen havde knyttet to journaliststuderede til DBL, der skriver forskellige artikler for lauget, der udgives på lavets hjemmeside og Facebook væg. De kan skrive om alt hvad der rør sig i branchen og de udgiver løbende artikler med interviews om kendte, danske ansigter inden for branchen.

 

5.      Præsentation af nye samarbejdspartnere

Formand Helle Aslak berettede at lauget havde indgået samarbejdsaftale med følgende tre nye virksomheder siden sidste generalforsamling:

 • INCO Cash & Carry – Totalleverandør til fødevarebranchen, med over 25000 varenumre til det professionelle marked.
 • Barkonsult – Importerer og markedsfører professionelt bartender og mixing udstyr fra USA, Europa og Asien. De repræsenterer de førende producenter af bartilbehør.
 • Sprit & Co. – specialiserer sig i import, salg og distribution af spiritus til Cocktail barer, Barer, Hotel barer, Restauranter & Caféer.

 

Kasserer Kasper Glensted pointerede at alle samarbejdspartnere, nye såvel gengangere, støtter lauget både med produkter og forskellige services, men også økonomisk, hvilket er rigtig godt for laugets økonomi, og giver det større muligheder for at arrangere begivenheder.

 

Næstformand Rasmus Just fremhævede yderligere at samarbejdspartnere var repræsenteret til DM i form af sponsorprodukter, der tilsammen udgjorde den produktliste, som deltagerne kunne benytte sig af. Derudover var flere af samarbejdspartnerne også repræsenteret ved stande, hvor der var konsulenter og smagsprøver. Afslutningsvis bemærkede han at DBL bu havde samarbejde med alle de store spiritusimportører i Danmark på nær Diageo.

 

Formand Helle Aslak bemærkede efterfølgende at som noget nyt, afholder bestyrelsen nu samarbejdspartnermøder hver tredje måned, hvor der snakkes om hvad partnerne kan gøre for DBL, og hvad DBL kan gøre for partnere i form af konkurrencer, eksponering af produkter, sende informationer og materiale ud igennem dets netværk og stille bartendere til rådighed. Disse møder hjælper meget med at styrke forbindelsen mellem samarbejdspartnerne internt, men også forbindelsen mellem dem og DBL.

 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Holm understregede at valget af produkter, der for eksempel er tilgængelige på produktlisten til DM i Klassisk Cocktail og flair, ikke repræsenterer bestyrelsens personlige holdninger til produkter og partnerne, men skyldes de økonomiske aspekter i det, men at bestyrelsen stadigvæk skal arbejde for at sikre alsidigheden og have en så bred produktliste som overhovedet muligt. Hertil svarede kasserer Kasper Glested at det vigtigste ved samarbejdet er det økonomiske aspekt.

 

 

6.      Regnskab 2012 for DBL

Kasserer Kasper Glensted gennemgik den økonomiske årsrapport. Se vedhæftede årsrapport, dog vil de vigtigste pointer og uddybning af visse punkter i årsrapporten fremgå her i referatet.

 • Revisionsfirmaet ’Zinnsgade 7’ har godkendt og revisorerne har godkendt årsrapporten.
 • Han fremhævede at det står sløjt til med betalende medlemmer, men han synes, at man skal kigge isoleret på medlemsantallet i 2012 – både for junior og aktive – da det for 2013 allerede ser meget bedre ud med omtrent dobbelt så mange medlemmer. De passive medlemmer er helt væk, ærgerligt, men forståeligt, da der ikke er nogle aktiviteter, der har disse som målgruppe.
 • Der har ikke været noget bingo i år, men bestyrelsen vil gerne arbejde på at det kommer igen.
 • Den økonomiske sponsorstøtte er godt stigende fra år til år.
 • Næstformand Rasmus Just fremhævende at fortjenesten på alkoholfrit DM på 16000 kr. var mindre end planlagt grundet dyre indkøb i sidste minut.
 • En udgift, der er markeret som ’Diverse’ på 3000 kr. repræsenterer en gammel gæld til Toldvæsnet.
 • En lagerplads, der kostede 9000 kr. om året er nedlagt, hvor DBL i stedet har lånt gratis opbevaringsplads på The Drunken Flamingo. Næstformand Rasmus Just uddybede at lagerpladsen ikke behøver at være stor, da Barkonsult nu sponsorere tidssvarende glas til konkurrencer og arrangementer og DBL derfor ikke længere skal have dem på lager.
 • Næstformand Rasmus Just fremhævede at bestyrelsen har taget beslutning om at skifte JWC i Singapore ud med JWC i Italien, både af økonomiske årsager, men også fordi skolen tilbyder undervisning i en bartenderkultur, der er mere relevant/sammenlignelig med den danske bartenderscene og –smag, samt at det vil vil give bedre samarbejde og netværk for deltageren, da de andre deltagere vil komme fra europæiske lande.
 • Der er sparet på udgiften ’Kontorforhold og møder’ for at undgå underskud. Dette dækker over kaffe, taxaboner, materiale til bestyrelsen.
 • DM 2012 var billigt med en samlet udgift på 49000 kr. i forhold til normalt 50000 – 80000 kr.
 • BLIND design, der hjælper med at køre DBLs hjemmeside, bliver skiftet ud med et billigere alternativ, da BLIND designs service er blevet for dyr, da virksomheden er blevet for stort. DBLs bestyrelse ønsker en ny samarbejdspartner, der tilbyder samme service til en mindre pris.
 • DBL har en ærgerlig udgift  til et gebyr på 6000 kr. fra Skattevæsnet grundet manglede indbetaling i 2008, hvilket skyldes tekniske formaliteter ang. diverse registreringer. Dette skyldes DBLs økonomiske forhold har skiftet hænder, og noget er glippet. Klagefristen var udløbet, så kasserere havde ingen anden mulighed end at betalte regningen. Der var en længere række af andre bøder og gebyrer, men da det stadigvæk var muligt at klage over disse, så er disse blevet annulleret.
 • Flairworkshoppen blev fremhævet af kasserer Kasper Glensted og næstformand Rasmus Just som en stor succes og markerer den stigende interesse af flair.
 • DBL ender 2012 med et underskud på 16035 kr., hvilket skyldes 6000 kr. for skattegebyrer og 3500 kr. for tæpperens til DM grundet en spildt flaske blå curacao.
 • 2013 tegner godt. Bestyrelsen arbejder på at få sponsoraftalerne til at vare to år, for at sikre mere stabile sponsorindtægter.
 • Bestyrelsen har valgt af negligere arbejdet med at udarbejde en oversigt over DBLs lagerbeholding af produkter og diverse, men anslås til at have en værdi på ca. 7500 kr. Dog er værdien nok højere. Kasserer Kasper Glensted fremhævede, at han nok skal nok udføre vareoptælling, hvis dette ønskes af bestyrelsen og generalforsamlingen. Dette var ikke tilfældet.
 • Bestyrelsen har den holdning at de sælger DBLs aktier i Jyske Bank, så snart at de er nær de 77000 kr. som den tidligere bestyrelse oprindeligt har købt dem for. Bestyrelsen ønsker blot at afvikle dem, og ikke nødvendigt skabe en indtægt. Til generalforsamlingen havde aktierne en samlet værdi på ca. 44000 kr. og var stigende.
 • I 2012 har DBL likvide beholdninger på 135397 kr.
 • De skyldige omkostninger på 7000 kr. dækker over en regning fra JWC, der af tekniske årsager ikke har kunnet blevet betalt. Men de er regnet med i resultatopgørelsen.

 

Alle stemmeberettigede til generalforsamlingen godkendte årsrapporten.


7.      Bestyrelsen ønsker at ændre et bestyrelsesmedlem til Flair repræsentant

Formand Helle Aslak præsenterede, at interessen for flair er stigende blandt sponsorer og medlemmer, og derfor ønsker bestyrelsen at give et bestyrelsesmedlem titlen Flairrepræsentant, der skal fremme denne udvikling. Personen skal have indsigt i gældende flairregler, -tendenser, -konkurrencer, -arrangementer og andet, der kan være med til at udvikle flairsporten blandt danske bartendere.

Freddy Tofte Hansen fremhævede at bestyrelsen så vil komme ned på 2 personer, idet man nu ikke kan regne med at flairrepræsentanten er kompetent til at være bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen besvarede dertil, at det var et krav til repræsentanten at personen også var kompetent til at være bestyrelsesmedlem, og dette derfor ikke var et problem.

Efter diskussion, blev det vedtaget at DBLs bestyrelse består af en formand, næstformand, sekretær, 4 bestyrelsesmedlemmer og en flairrepræsentant i stedet for 5 bestyrelsesmedlemmer. Det er dertil vigtigt at pointere, at flairrepræsentanten ikke nødvendigvis er flairbartender, men blot har ansvar for at promovere flair og være ekspert i flair (regler, konkurrence osv.) i Danmark. Dette skal ses i lyset af at undgå klager over flair ved DM.

Som et led i diskussionen præsenterede bestyrelsen, at der havde været en klagesag til DM ang. flair og efterfølgende diskuteret. Det blev konkluderet at flair repræsentanten skal undgå disse klagesager og misforståelser. Der vil altid være klager, men bestyrelsen ønsker at disse bliver minimeret.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

8.      Bestyrelsen ønsker at oprette et halvårs medlemskab. Det gælder det sidste halvår fra 1/7-31/12 hvor nye medlemmer kan opnå medlemskab til næsten halv pris. Aktive 300 kr. Støtte/junior 200 kr.

Formand Helle Aslak præsenterede at man altid betalte fuldt kontingent ligegyldigt hvornår man tilmeldte sig, hvorfor at det bliver dyrt at tilmelde sig i det sidste halvår, da betalingen af hele kontingentet falder i januar. Derfor foreslås det at man i det sidste halvår i stedet betaler halv pris. Det er ikke muligt i første halvår at tilmelde sig for et halvt år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 


 • Ændringer af vedtægter ang. Kvalifikationskrav til deltagerne i DM i Klassisk cocktail og flair 

  Formand Helle Aslak forslog på vegne af bestyrelsen, at man ændrer kravene for at få lov til at deltage i DM, til at man kun kan deltage, hvis man er aktivt medlem af lauget i mindst 1 år og er dansk statsborger og/eller har dokumenteret arbejdet i den danske barbranche i et mindst et år op til DM.Generalforsamlingen synes, kravet om statsborgerskab var irrelevant, så længe at personen arbejdede i den danske barbranche. Bestyrelsen fremhæver at grunden til kravet til statsborgerskabet skyldes for at undgå tvivlsspørgsmål om hvilket land bartenderen repræsenterer ved internationale konkurrencer, da man ikke kan repræsentere to lande samtidigt.

  Kravet til at DM-deltageren skal være medlem i DBL i mindst i et år blev diskuteret: Bestyrelsen var stærkt i mod dette for at sikre bred deltagelse. Freddy Tofte Hansen argumenterede for at dette var forkert, da det skal sikre niveau, og at det er Danmarks bedste bartendere, der deltager, og ikke blot dem der er interesserede i bartending. Han synes, det er forkert, at man kan tilmelde sig DBL 14 dage før DM og derved få lov til at deltage.

  Lea Karen Drewsen argumenterede for at kravet var irrelevant, fordi DBL er en interesseorganisation, og ikke en brancheorganisation for de bedste, og fordi der findes mange dygtige, danske bartendere, der ikke er medlemmer, fordi ikke kender lauget.

 

Grundet uoverensstemmelserne i meningerne, så tages forslaget til videre diskussion i bestyrelsen og forlaget fremsættes næste år.

Formand Helle Aslak fremhæver et andet problem ved sagen, er at mange dygtige bartendere ikke bliver inviteret til DM igennem sponsorerne, da de ikke har det rigtige netværk, og derfor kommer i sidste øjeblik direkte til DBL. Næstformand Rasmus Just fremhæver at sponsorerne er interesserede i nye bartendere, da de er interesserede i at præge de nye bartendere med deres produkter.

Afstemningen blev ikke taget op, og fremsættes næste år.


9.      Valg til bestyrelsen:

a.      Valg af formand for 2 år

Bestyrelsen foreslår Helle Aslak igen, der er ingen andre interesserede, og Helle bliver valgt ind for yderligere 2 år.


b.      Valg af kasserer for 2 år

Bestyrelsen foreslår Kasper Glensted igen, der er ingen andre interesserede, og Kasper Glensted valgt ind for yderligere 2 år.

 


c.       Valg af sekretær for 1 år

Bestyrelsen foreslår Daniel Abildgaard Rasmussen bliver valgt for 1 år, eftersom at tidligere sekretær Kim Hass ikke ønsker at stille op igen. Daniel Abildgaard Rasmussen blev valgt.

 


d.      Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen foreslår Kirsten Holm og Jepser Juhl igen, der er ingen andre interesserede, og Kirsten Holm og Jesper Juhl bliver valgt ind for yderligere 2 år.

Bestyrelsen foreslår at Jepser Nielsen bliver valgt ind som flairrepræsentant og betyrelsesmedlem for 2 år., ingen andre stiller op, og Jesper Nielsen bliver valgt ind.

 


e.       Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

Bestyrelsen foreslår Louise Birk Ulvig Bering og Lea Karen Drewsen, der har været aktive siden 2009, og har deltaget i meget praktisk arbejde i bestyrelsen gennem 2013. Ingen andre meldte sig og Lea Karen Drewsen og Louise Birk Ulvig Bering blev valgt ind.
f.       Valg af revisorer for 1 år


Bestyrelsen foreslår Nikolaj Brønsted igen, der er ingen andre interesserede, og Nikolaj Brønsted bliver valgt ind for yderligere 2 år.

 


g.      Valg af en revisorsuppleant for 1 år

Bestyrelsen foreslår Freddy Tofte Hansen igen, der er ingen andre interesserede, og Freddy Tofte Hansen bliver valgt ind for yderligere 1 år.

 


10.  Eventuelt

Det blev løst diskuteret at DM var tidsmæssigt et for langt arrangement og skal enten forkortes eller splittes over to arrangementer, eller arrangeres så det bliver mere publikumsvenligt. Bestyrelsen noterede dette og lovede at prøve at tage højde for dette.

Bliv medlem af Dansk Bartender Laug
Referat 2013
Cocktail bibliotek