Ordinær generalforsamling 2013

26

MAJ

26. Maj 2013

The Drunken Flamingo, Gammeltorv 14 1457 KBH K

 1. Formanden byder velkommen
 2. Protokollen
 3. Valg af dirigent, referat og stemmeudvalg
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Præsentation af nye samarbejdspartner
 6. Regnskab 2012 for DBL
 7. Bestyrelsen ønsker at ændre et bestyrelsesmedlem til Flair repræsentant
 8. Bestyrelsen ønsker at oprette et halvårs medlemskab. Det gælder det sidste halvår fra 1/7-31/12, hvor nye medlemmer kan opnå medlemskab til næsten halvpris. Aktive 300kr. Støtte/junior 200kr.
 9. Ved §3 ”Medlemmer” ønsker bestyrelsen at tilføje følgende til aktive og junior medlemmer. For ret til deltagelse ved DM, skal medlemmet have dansk statsborgerskab eller dokumenteret ansættelse i branchen i Danmark i minimum et år.

 

 

 

 1. Valg til bestyrelsen
 2. Valg af Formand for 2 år
 3. Valg af Kasserer for 2 år
 4. Valg af Sekretær for 1 år
 5. Valg af tre Bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 6. Valg af to Bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 7. Valg af to Revisorer for 1 år.
 8. Valg af en Revisorsuppleant for 1 år.

 

 1. Eventuelt

 

Indkomne forslag – bedes sendes til info@bartenderen.dk senest mandag den 20. Maj 2013