Ordinær Generalforsamling i Dansk Bartender Laug 2015

17

MAJ

17. Maj 2014

K-bar

Dansk Bartender Laug indkalder hermed alle aktive medlemmer til Den Ordinære Generalforsamling.


Generalforsamlingen afholdes på K-bar, Ved Stranden 20, 1061 København K.


Generalforsamlingen afholdes søndag d. 17. maj kl. 13:00.


Indkaldelsen til Den Ordinære Generalforsamling 2015 er sket pr. mail til alle aktive medlemmer og æresmedlemmer onsdag d. 15. april 2015.


Dagsorden for Den Ordinære Generalforsamling 2015:
1. Formanden byder velkommen
2. Protokollen
3. Valg af dirigent, referat og stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Præsentation af nye samarbejdspartner
6. Regnskab 2014
7. Valg til bestyrelsen
7.1. Valg af Formand for 2 år
7.2. Valg af Kasserer for 2 år
7.3. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
7.4. Valg af to Bestyrelsessuppleanter for 1 år.
7.5. Valg af to Revisorer for 1 år.
7.6. Valg af en Revisorsuppleant for 1 år.
8. Eventuelt


Indkomne forslag til Dagsorden sendes til info@bartenderen.dk inden fredag d. 8. maj 2015.


Mvh. bestyrelsen