Presse

Presse

Det var John Løndahl, “Skovriderkroens Bar” som på opfordring blev bedt om at starte Dansk Bartender Laug. Han var meget overrasket, men som han sagde, hvis han får den hjælp han skal have, vil der ikke være nogen problemer. Og han ville arbejde i D.B.L.s ånd, og gøre den”nyfødte baby” til en stor og stærk mand, og det var lige netop det der skete med D.B.L. i de første 50 år. Ved stiftelsesfesten på Restaurant Glyptoteket for de tilstedeværende bartendere og gæster rigtig lejlighed til at være sammen med Mr. B. Poul og lære ham at kende. Han var allerede godt kendt i de danske kredse, for sit store arbejde for de engelske bartendere. Foruden vore værter, direktør Einar Dessau, Tuborg og hans nærmeste medarbejdere, var direktør Svend Hansen, Trocadero Bar, og direktør 0. Kavsmann, Restaurant Glyptoteket til stede.

 

Det var en meget vellykket fest, hvor Mr. B. Poul var selskabets midtpunkt, og det var ikke mindst takket være hans initiativ og glimrende organisations evner, at vi blev enige om at starte Dansk Bartender Laug.

 

Tilstede denne aften var Lasse Gadegård, kontorchef R. Nordstrøm, John Engell, Viggo Hansen, Leif Solbu, Oslo, Kurt Sørensen, inspektør Brandt Svendsen, inspektor Wrem, Arnold Traborg, Poul Christiansen, overinspektør Sven Blazersen, Charly Engel og John Løndahl Ved det efterfølgende møde (generalforsamling) blev følgende bestyrelsen valg: Formand John Løndahl, næstformand Viggo Christensen, sekretær Kurt Sørensen, kasserer Lasse Gadegård, bestyrelsesmedlem Arnold Traborg og ansvars-havende redaktør Viggo Christensen.

 

Vi kan hermed præsentere de efterfølgende formand igennem de 50 år: John Løndahl 1950-52, Viggo Christensen 1952-58, Kurt Sørensen 1958-64, Gaston Nouard 1964-65, Per Valet 1965-70, Kurt Sørensen 1970-71, Hans Henriksen 1971-76, Jens Thornbæk 1976-78, Per Valet 1978-86 og Freddy Tofte Hansen 1986-2009. Maria m. Watzl 2009-2011. Helle Aslak 2012-  .Flere har været en lang årrække i bestyrelsen.

 

Efter 8 måneders levetid var D.B.L. allerede vokset til at være 29 aktive og 12 passive, dette var en stor stigning, og interessen var stor allerede på dette tidspunkt.  Det var 7 landes repræsentanter som blev enige om at mødes og drøfte, om det var muligt at starte en Europæisk Forening imellem disse lande England, Danmark, Holland, italien, Frankrig, Sverige og Schweiz. Disse lande var vedtog enstemmigt dannelsen af International Bartender Association og U.K.B.G.’s. Præsident mr. W.J. Tarling blev hermed I.B.A.’s første præsident. Fra Danmark deltog formand John Løndahl, næstformand Viggo Christensen har siden hen været I.B.A. ‘s vicepræsident i en 3 årig periode fra 1957-60, og Kurt Sørensen har været I.B.A.’s præsident ligeledes for en 3 årrigt periode fra 1960-1963, samt redaktør af I.B.A. Gazette Magasin. D.B.L. havde allerede en bestyrelse som ville noget, og havde gjort sig gældende ude i den store verden. Da det var en Lon-doner, Mr. B. Poul, der var medstifter, var det ligeledes nærliggende at skaffe sig kontrakter med ligestillede foreninger, der havde samme tankegang som D.B.L., og det gjorde man netop allerede den 24. februar 1951. Der kommer et møde i gang på Grand Hotel i Torquay i syd England

 

 

 

Bliv medlem af Dansk Bartender Laug
Presse
Cocktail bibliotek